RING OSS - 08-124 004 31

Asbestsanering Stockholm

RING OSS - 08-124 004 31

Asbestsanering

Asbestsanering Stockholm.

Kontakta oss - den här sidan om asbestsanering i Stockholm är ledig och kan bli er!

Nedan är exempel på text som kan stå kvar eller skrivas om för att anpassa just efter ert företag.

Behöver du asbestsanering i Stockholm? Vi erbjuder kostnadseffektiv och noggrann asbestsanering i Stockholm!

Asbest är ett samlingsord som innefattar olika fiberartade kristalliserade silikater, som krysolit (vit asbest), amosit (brun asbest), antofyllit, tremolit, aktinolit och krokidolit (blå asbest). Att hantera och vistas i ett hus eller miljö med asbest är konstaterat och bevisat farligt för allas hälsa. 

Varför behöver vi asbestsanering?

Asbest är ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat, men när material som innehåller asbest bearbetas frigörs fibrer som bildar ett damm. När vi andas och det här dammet kommer in i våra luftvägar kan det orsaka skador och sjukdomar som cancer. De här allvarliga sjukdomarna visar sig först efter 20-40 år.

Yrkesmässig användning av asbest och asbesthaltiga produkter är totalförbjudet i Sverige sedan 1982. Det är dock ett vanligt byggmaterial i många av de bostäder och byggnader som nu behöver renovering, till exempel miljonprojektens bostadshus. Det här är anledningen till att en korrekt utförd asbestsanering i Stockholm är så viktigt! Anlita oss som har kunskapen och kompetensen för en trygg och säker asbestsanering i Stockholm.

Vad gäller för hantering av asbest?

Numera är det förbjudet att använda asbest. Den farligaste sorten förbjöds redan 1975, och ett totalförbud infördes 1982. Trots det är asbest fortfarande en allvarlig hälsorisk eftersom vi än i dag kan komma i kontakt med material som innehåller asbest.

Hantering av asbest innebär stora hälsorisker. Därför finns det regler för hur asbestmaterial ska hanteras. Vi har lång erfarenhet av asbestsanering i Stockholm och vet vilka rutiner och säkerhetsåtgärder som krävs vid asbestsanering i Stockholm, oavsett om det gäller rivning, renovering eller ombyggnad, och oavsett om det är hus, fastigheter eller båtar som ska saneras. 

När och i vilka miljöer hittar vi asbest?

En fastighetsägaren eller husägare är ansvarig att se till att en byggnad eller ett området där asbest förekommer saneras. Misstänker du att det finns asbest i ett område där du befinner dig är det bäst att anlita oss som kan utföra asbestsanering i Stockholm på ett säkert sätt. Vi är utbildade asbestsanerare och känner till vilka tillstånd som krävs för asbestsanering i Stockholm och hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt.

Asbest upptäcks ofta vid renovering, ombyggnads-, reparations- och rivningsarbete. Till exempel vid:

  • Rörmontering.
  • Golvläggning.
  • Ventilationsarbete.
  • Elektrikerjobb.
  • Snickeriuppdrag.

Vi tar hand om din asbestsanering

Anlita oss för asbestsanering i Stockholm så tar vi hand om allt från att söka nödvändiga tillstånd hos Arbetsmiljöverket, miljöinventering, och provtagning till själva asbestsaneringen i Stockholm och avfallshantering. 

Kontakta oss för asbestsanering i Stockholm!